Info voor patiënten

De raadplegingen gaan steeds door na afspraak:

ofwel in het ziekenhuis van Halle (wachtzaal 14, 2e verdieping, gebouw D). Gelieve uw kind steeds eerst aan te melden aan de kiosk bij het binnenkomen van het ziekenhuis. De kiosken bevinden zich aan het onthaal van het ziekenhuis.

of in de privé-praktijk in Sint-Pieters-Leeuw (Pepingensesteenweg, 11)

Op de agenda staat duidelijk: Halle of Sint-Pieters-Leeuw vermeld zodat u steeds weet waar de consultatie doorgaat.

Ik werk van maandag tot vrijdag.

Tijdens de grote vakantie werk ik op dinsdag meestal niet.

Als ik de hele dag in het ziekenhuis consulteer betekent dit dat ik van wacht ben en ik opgeroepen wordt voor urgenties waardoor er soms wachttijden ontstaan. Gelieve daar rekening mee te houden.

Voor resultaten van onderzoeken, gelieve te telefoneren vanaf 14 uur tenzij de dokter het anders gezegd heeft.

Indien u een dringende consultatie nodig hebt en er geen plaats meer is, kan u mij telefonisch bereiken.

De wachtregeling vindt u onder de rubriek “Wachtregeling”. Elk WE is een kinderarts van wacht en te bereiken tussen 9 uur en 12 uur op haar telefoonnummer. Daarbuiten kan u zich steeds wenden tot de urgentiedienst van het ziekenhuis van Halle.

Eerste afspraak en toestemming electronisch delen gezondheidsgegevens

 

Afspraak boeken:

 • Vul steeds de gegevens van de persoon voor wie u een afspraak maakt volledig in. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, opdat we u zouden kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden.

 • 1 afspraak per persoon. Gelieve verscheidene slotjes te blokkeren bij meer personen.

 • Er wordt per consultatie 20 minuten tijd voorzien. Indien u denkt meer tijd nodig  te hebben, gelieve ons dit aan de telefoon mee te delen of neem een dubbele afspraak.

 • Breng ook steeds het Kind&Gezin of gezondheidsboekje mee en een vignetje van de mutualiteit.

 • Vaccinaties
  • Een afspraak voor vaccinaties moet minimum 48u op voorhand gepland worden, aangezien de vaccins eerst besteld moeten worden. Gelieve bij de commentaar ook duidelijk te vermelden: VACCIN, … maanden

 • Attesten
  • Voor het invullen van allerhande attesten is een inzage van het dossier noodzakelijk. Hiervoor maakt u best een afspraak.
  • Uitzonderlijk worden attesten of voorschrigten klaargelegd. Gelieve ze op te halen op de plaats en het tijdstip waar ik consulteer. Er wordt niets gemaild noch per fax verzonden.

 • Te laat
  • Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve mij zo snel mogelijk te contacteren om uw afspraak te verzetten. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

 • Annulatie/verplaatsing
  • Indien u online boekt, kan u deze tot 24u vóór de afspraak zelf annuleren of verplaatsten adhv de instructies die u terug vindt in de bevestigingsmail. 
  • Bij het niet naleven van uw afspraak zonder tijdige annulatie, kan u een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden.

 • Betaling
  • De betaling gebeurt met bancontact (eventueel met APP op smart-phone) of contant bij elke raadpleging. Een consultatie kost 40 euro.

1600-s-drvm